Kontakt

Exkluzívne byty v komplexe Kaskády Veľký Krtíš kúpite zavolaním na

telefónne číslo:  0918 146 617
mail:  milenabornstein@rexreal.eu

 
Autorizovaným predajcom je:

REX REAL s.r.o.

Sídlo: 991 35 Dačov Lom 210
IČO: 48 227 633

Podrobnejšie informácie Vám poskytneme na našom konzultačnom pracovisku (po predchádzajúcej telefonickej dohode) na adrese:

Veľký Krtíš
Komenského 3,
2 poschodie

 

Investorom stavby je:

J-STAV spol. s r.o.
sídlo: ul. Lučenská 90/1221, 990 01 Veľký Krtíš
IČO: 31 588 468

 

Dodávateľom stavby je:

J-STAV spol. s r.o.
sídlo: ul. Lučenská 90/1221, 990 01 Veľký Krtíš
IČO: 31 588 468