Druhé nadzemné podlažie

V druhom nadzemnom podlaží sa nachádza celkom šesť bytov, v strede medzi nimi je spoločná priestranná a slnkom presvetlená hala, prístupná nie len schodišťom, ale aj pohodlným výťahom.

Celkový pôdorys druhého nadzemného podlažia a jeho členenie na jednotlivé priestory vrátane podlahovej plochy každého priestoru a bytu:

pôdorys druhého nadzemného podlažia