Prvé nadzemné podlažie

Prvé nadzemné podlažie – parter – tvorí občianska vybavenosť a spoločné priestory domu: vstupná hala a poštové schránky. Tiež sa tu nachádzajú tri byty. Pozrite si ich členenie a celkovú plochu:

Celkový pôdorys prvého nadzemného podlažia a jeho členenie na jednotlivé priestory vrátane podlahovej plochy každého priestoru a bytu:

pôdorys prvého nadzemného podlažia