Štvrté nadzemné podlažie

Vo štvrtom nadzemnom podlaží sa nachádzajú štyri byty, v strede medzi nimi je spoločná priestranná a slnkom presvetlená hala, prístupná nie len schodišťom, ale aj pohodlným výťahom.

Celkový pôdorys štvrtého nadzemného podlažia a jeho členenie na jednotlivé priestory vrátane podlahovej plochy každého priestoru a bytu:

pôdorys štvrtého nadzemného podlažia