Tretie nadzemné podlažie

V treťom nadzemnom podlaží sa nachádza celkom päť bytov, v strede medzi nimi je spoločná priestranná a slnkom presvetlená hala, prístupná nie len schodišťom, ale aj pohodlným výťahom.

Celkový pôdorys tretieho nadzemného podlažia a jeho členenie na jednotlivé priestory vrátane podlahovej plochy každého priestoru a bytu:

pôdorys tretieho nadzemného podlažia